Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau
img1
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 2fx+3m=0 có 4 nghiệm phân biệt.

A.6 .
B.7 .
C.5 .
D.4 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Chn A
Ta có: 2fx+3m=0fx=3m2 .
Số nghiệm của phương trình 2fx+3m=0 là số điểm chung của đồ thị hàm số y=fx và đường thẳng y=3m2 .
+ Phương trình 2fx+3m=0 có 4 nghiệm phân biệt 8<3m2<123<m<163 .
+ Do mm0;1;2;3;4;5 .
Vậy có 6 số nguyên thỏa mãn bài.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phép biến đổi đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.