Cho hàm số img1 có đồ thị img2 và hàm số img3 có đồ thị img4 Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

img1 và img2đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

B.

img1 và img2trùng nhau.

C.

img1 và img2đối xứng nhau qua img3

D.

img1 và img2đối xứng nhau qua img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xét img1 và img2 đều xác định trênimg3 Với mọi img4 ta luôn có  img5  Suy ra đồ thị hàm số img6 và img7 đối xứng nhau qua img8, tức img9 và img10 đối xứng nhau qua img11

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phép biến đổi đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.