Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
img1
Số nghiệm thực của phương trình 2fx+3=0

A.2 .
B.1 .
C.4 .
D.3 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chọn C
D=.
2fx+3=0fx=32.
Số nghiệm của phương trình trên bằng số giao điểm của đồ thị hai hàm số y=fxy=32 .
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y=32 cắt đồ thị hàm số y=fx tại 4 điểm phân biệt.
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phép biến đổi đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.