Choose a word that has different stress pattern:

infinite             potential               energy              plentiful

A.

infinite             

B.

potential               

C.

energy              

D.

plentiful

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

potential

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...