Choose the best answer for the following sentence:

I think it is a/an _______________ way to help them to read and write.
 

A.

sufficient                   

B.

effective                  

C.

honorable                 

D.

pleasing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

effective

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...