Quá trình tiến hóa hóa học bắt đầu từ những chất vô cơ đơn giản và kết thúc là hình thành nên:

A.

các đại phân tử chất hữu cơ.

B.

các hạt côaxecva.

C.

mầm mống các sinh vật đầu tiên.

D.

các sinh vật đơn bào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

các đại phân tử chất hữu cơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...