Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14 Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime
Bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

CH3–CH2–CH3.

B.

CH2=CH–CN. 

C.

CH3–CH3.

D.

CH3–CH2–OH.

A.

Hợp chất cao phân tử.

B.

Hợp chất có phân tử khối rất lớn và kích thước phân tử rất lớn.

C.

Hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau.

D.

Hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

A.

Polime không bay hơi do phân tử khối lớn và lực liên kết giữa các phân tử lớn.

B.

Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định do polime là hỗn hợp nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác nhau.

C.

Các polime không bị hoà tan trong bất kì dung môi nào.

D.

Các polime có cấu trúc mạch thẳng thường có tính đàn hồi, mềm, dai. Những polime có cấu trúc mạng không gian thường có tính bền cơ học cao, chịu được ma sát, va chạm.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ