Trắc nghiệm 15 phút Sử lớp 11 - Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ - Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) - Đề số 1

Trắc nghiệm 15 phút Chủ đề Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ - Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) - Sử lớp 11 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sử lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sử khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sử lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

việc ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Nhật Bản đã đạt nhiều thành tựu to lớn

B.

sự hình thành các công ti độc quyền ở trong nước và việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa

C.

nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Nhật Bản

D.

nhiều cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra nhằm chống lại sự bóc lột của giới chủ

A.

Hiệp ước Nam Kinh được kí kết

B.

Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc

C.

Sự thất bại của phong trào Nghĩa Hoà đoàn

D.

Nhà Thanh kí Điều ước Tân Sửu (1901)

A.

Giai cấp công nhân

B.

Giai cấp tư sản

C.

Tầng lớp đại tư sản

D.

Tầng lớp tư sản trí thức

A.

thế kỉ XV

B.

thế kỉ XVI

C.

thế kỉ XVII

D.

những năm 70, 80 của thế kỉ XIX

A.

thế kỉ XV.

B.

giữa thế kỉ XVI.

C.

đầu thế kỉ XVIII.

D.

giữa thế kỉ XIX.

A.

xây dựng một bộ máy chính quyền, cai trị Ấn Độ một cách trực tiếp

B.

thực hiện chính sách vơ vét, bóc lột Ấn Độ một cách thậm tệ

C.

thực hiện chính sách chia để trị, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp vốn rất phức tạp ở Ấn Độ

D.

khuyến khích phát triển một nền văn hoá dân tộc hòng xoa dịu tinh thần phản kháng của nhân dân Ấn Độ

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ