A là este của glixerol với axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở. Đun nóng 2,18 g A với dung dịch NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 2,46 g muối. Số mol của A là:

A.

0,015.

B.

0,02.

C.

0,01.

D.

0,03.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,01.

Gọi Axit là X-COOH. ta có : Gọi số mol este là a.

(X-COO-)3C3H5        +3NaOH               ⇒             3X-COO-Na      + C3H5(OH)3
        a mol           3a mol           3a mol      a mol

Ta thấy từ 1 mol Este tạo ra 3 mol Muối và khối lượng tăng lên 28g

Mà:     từ a mol Este tạo ra 3a mol Muối có khối lượng tăng lên 2,46-2,18=0,28g

Vậy a=0,01 mol

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...