Cho $A = 3\frac{1}{3} \times 5\frac{1}{4}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.

A < 20

B.

A > 20

C.

A < 17

D.

A > 19

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $A = 3\frac{1}{3} \times 5\frac{1}{4} = \frac{{10}}{3} \times \frac{{21}}{4} = \frac{{35}}{2} < \frac{{38}}{2} = 19 < 20$ Ta có $\frac{{35}}{2} > \frac{{34}}{2} = 17.$ Vậy A < 20.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích - Đề số 25

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.