Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
$\frac{{15}}{6} = \frac{5}{{...}}.$

A.

2

B.

1

C.

6

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Do $\frac{{15}}{6} = \frac{{15:3}}{{6:3}} = \frac{5}{2}$ nên số cần điền vào chỗ chấm là 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích - Đề số 25

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.