Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (khí) Trac nghiem online - cungthi.vn N2O4 (khí) (nâu đỏ) (không màu) Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

A. H < 0, phản ứng thu nhiệt.
B. H < 0, phản ứng toả nhiệt.
C. H > 0, phản ứng toả nhiệt.
D. H > 0, phản ứng thu nhiệt.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.