Cho mạch điện như hình bên, gồm có:  

Một nguồn điện  = 36 V, r = 1 Ω;

R1 = 14,2 Ω, R2 = 12 Ω; R3 = 8 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể.

RAB = 19 Ω

Số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế là

 

A.

IA = 1,23 A, chiều từ D đến C.

B.

IA = 1,21 A, chiều từ C đến D.

C.

IA = 1,08 A, chiều từ D đến C.

D.

IA = 0,90 A, chiều từ C đến D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

IA = 1,08 A, chiều từ D đến C.

Ta có điện trở tương đương trên  

đoạn mạch AB là RAB = 19 Ω. Áp dụng

định luật Ôm cho toàn mạch,

cường độ dòng điện chính là:

I = I = = 1,8 A

Do đó, cường độ dòng điện đi qua R3 và cũng là dòng điện đi qua ampe kế là:

I3 = I . = 1,08 A

Chiều của IA là chiều là chiều từ D đến C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.