Cho phương trình img1. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img2 để phương trình đã cho có hai nghiệm img3?

A.

1

B.

0

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Phương trình đã cho tương đương với phương trình: img1  img2  img3  img4  Phương trình đã cho có hai nghiệm img5 thỏa img6 img7  img8  Vậy không có giá trị nguyên nào của img9 thỏa yêu cầu đề bài  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...