Đối với một bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST thường quy định, nếu bố mẹ bình thường nhưng mang gen bệnh thì xác xuất sinh con không bị bệnh của họ là:   

A.

25%

B.

75%

C.

50%

D.

100%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Aa x Aa= 3/4 Aa : 1/4 aa.

Vậy đáp án đúng là B  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.