Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1:1?

A.

img1                                 

B.

img1                 

C.

img1                 

D.

 img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phép lai Aa x aa cho tỷ lệ kiểu gen phân ly 1:1.

Vậy đáp án đúng là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.