“Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật“ được hai nước kí kết năm 1951 có giá trị:

A.

Vĩnh viễn

B.

15 năm

C.

10 năm

D.

20 năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:“Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật“ được hai nước kí kết năm 1951 có giá trị 10 năm. Đến 4/1996 hai nước tuyên bố khẳng định lại việc kéo dài vĩnh viễn “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật”

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...