Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là:

A.

Hình thang cân

B.

Hình vuông

C.

Hình chữ nhật

D.

Hình thoi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Hình bình hành có các cạnh đối song song mà hai cạnh kề bằng nhau nên nó có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.