Kết luận nào sau đây là sai?

A.

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.

B.

Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.

C.

Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

D.

Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...