Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn mấy tháng?

A.

8 tháng

B.

9 tháng

C.

10 tháng

D.

11 tháng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trong vòng 4 năm 3 tháng, trước thời hạn 9 tháng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.