Cho tứ giác ABCD có img1 và img2. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.  img1   
B. img1 là hình thoi.
C.  img1   
D. img1 là hình thang cân.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:  img1 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về định nghĩa vectơ. - VECTƠ - Toán Học 10 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.