Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

A.

 img1 cùng hướng với mọi vectơ.

B.

 img1 cùng phương với mọi vectơ.

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Mệnh đề img1 là mệnh đề sai, vì khi img2 thì img3.

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về định nghĩa vectơ. - VECTƠ - Toán Học 10 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.