Giá trị nhỏ nhất của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn là một phân số tối giản Trac nghiem online - cungthi.vn. Ta có a + b bằng:

A. 30
B. 40
C. 50
D. 20
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.