Xét lập luận sau: Cho hàm số f(x) = ex(cosx - sinx + 2) với Trac nghiem online - cungthi.vn

(I) Ta có f'(x) = 2ex(1 - sinx)

(II) f'(x) = 0 khi và chỉ khi Trac nghiem online - cungthi.vn

(III) Hàm số đạt GTLN tại Trac nghiem online - cungthi.vn

(IV) Suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn

Lập luận trên sai từ đoạn nào:

A. (IV)
B. (II)
C. (III)
D. Các bước trên không sai
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.