Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml):

A.

5,4 kg.

B.

5,0 kg.

C.

6,0 kg.

D.

4,5 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,5 kg.

(C6H10O5)n nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

= .nglucozơ; nglucozơ = .nrượu

= 162n..nrượu = = 3,24 (kg).

Nhưng do H = 72% mtinh bột = 3,24. = 4,5 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...