Nhận xét nào sau đây không đúng?

A.

Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh, đun sôi lên thấy mất màu, để nguội lại xuất hiện màu xanh.

B.

Trong hạt cây cối thường có nhiều tinh bột.

C.

Tinh bột được tạo thành trong cây xanh từ quá trình cây hút khí O2, thải khí CO2.

D.

Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh thấy miếng chuối chuyển từ màu trắng sang màu xanh, nhưng nếu nhỏ vào lát chuối chín thì không có hiện tượng đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tinh bột được tạo thành trong cây xanh từ quá trình cây hút khí O2, thải khí CO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...