Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành etanol, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng etanol thu được là:

A.

400 kg.

B.

398,8 kg.

C.

389,8 kg.

D.

390 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

389,8 kg.

mtinhbột =  = 950 (kg)

(C6H10O5)n  nC6H12O6  2nC2H5OH

     162n              180n                      2.46n       (kg)

      950            = 897,22    = 389,8 (kg). (do hiệu suất mỗi quá trình là 85%)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...