Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ứng dụng của Ca(OH)2?

A.

Điều chế nước gia-ven trong công nghiệp.

B.

Chế tạo vôi vữa xây nhà.

C.

Khử chua đất trồng trọt.

D.

Chế tạo clorua vôi là chất tẩy trắng và sát trùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điều chế nước gia-ven trong công nghiệp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.