Thời cơ trong cách mạng tháng Tám được xác định vào thời điểm lịch sử nào?

A.

Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp

B.

Ngày 12/3/1945, thông qua chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Nhật đảo chính Pháp

D.

Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.