UNICEF là tên viết tắt của tổ chức:

A.

Quỹ Nhi Đồng LHQ(Liên hợp quốc)

B.

Quỹ tiền tệ quốc tế

C.

Tổ chức Y tế thế giới

D.

Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc viết tắt là UNICEF (tiếng Anh: United Nations Children's Fund) là một quỹ cứu tế được thành lập bởi Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 11 tháng 12 năm 1946.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.