Liên Xô giúp các lực lượng dân chủ ở Đông Đức thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức vào thời gian nào?

A.

Tháng 9 - 1949.

B.

Tháng 12 - 1946.

C.

Tháng 10 - 1949.

D.

Tháng 10 - 1946.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tháng 10 - 1949.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.