Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Liên Xô.

B.

Nhật Bản

C.

Trung Quốc.

D.

Triều Tiên.

A.

Quân đội Liên Xô.

B.

Quân đội Anh.

C.

Quân đội Mĩ.

D.

Quân đội Trung Hoa Dân quốc.

A.

Quỹ Nhi Đồng LHQ(Liên hợp quốc)

B.

Quỹ tiền tệ quốc tế

C.

Tổ chức Y tế thế giới

D.

Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ

A.

Ban thư kí.

B.

Tòa án quốc tế.

C.

Hội đồng Bảo an.

D.

Hội đồng Quản thác.

A.

trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.

B.

thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D.

ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

A.

Của Anh, Pháp.

B.

Của Mĩ, Liên Xô.

C.

Của Mĩ

D.

Của Pháp, Mĩ.

A.

Tháng 9 - 1949.

B.

Tháng 9 - 1948.

C.

Tháng 8 - 1948.

D.

Tháng 10 - 1949.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ