Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của ai

A.

Của Liên Xô

B.

Của Mĩ.

C.

Của Anh.

D.

Của Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Của Liên Xô

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.