Quân đội Mĩ sẽ chiếm đóng nước nào ở châu Á?

A.

Trung Quốc

B.

Triều Tiên.

C.

Mông Cổ

D.

Nhật Bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhật Bản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.