Cho hỗn hợp X gồm 0,3 mol Mg và 0,7 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch hỗn hợp HNO3 2M, thu được dung dịch Y, hỗn hợp G gồm 0,1 mol N2O và 0,2 mol NO và còn lại 5,6 gam kim loại. Giá trị của V là  

A.

A. 0,9.

B.

B. 1,125.

C.

C. 1,15.

D.

D. 1,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do còn kim loại nên Fe chỉ bị oxi hóa lên số oxi hóa +2.Số mol e chất khử nhường:

img1

Số mol e chất oxi hóa nhận:

img2

Do đó, sản phẩm khử có NH4NO3:

 

img3

Bảo toàn Nito, ta tính được

img4  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.