Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

A.

 Bảo vệ các loài sinh vật

B.

Bảo vệ rừng đầu nguồn

C.

Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

D.

Bảo vệ các loại sinh vật và môi trường sống của chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bảo vệ các loại sinh vật và môi trường sống của chúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.