22: Một khung dây quay đều trong từ trường $\overrightarrow{B}$ vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 vòng/phút. Tại thời điểm t = 0 , véc tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n}$ của mặt phẳng khung dây hợp với $\overrightarrow{B}$ một góc $\frac{\pi }{6}$. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01 Wb. Biểu thức của suất điện động của cảm ứng xuất hiện trong khung là

A.$e=0,6\pi c\text{os}\left( \text{60}\pi \text{t-}\frac{\pi }{\text{3}} \right)(V)$
B. $e=0,6\pi c\text{os}\left( \text{30}\pi \text{t+}\frac{\pi }{\text{2}} \right)(V)$
C. $e=0,6\pi c\text{os}\left( \text{30}\pi \text{t+}\pi \right)(V)$
D. $e=0,6\pi c\text{os}\left( \text{60}\pi \text{t-}\frac{\pi }{\text{6}} \right)(V)$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.