[2D4-3. 3-2] Cho số phức z thỏa z1+2i=3 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức w=2z+i trên mặt phẳng Oxy là một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó.

A. I2;3 .
B. I1;1 .
C. I0;1 .
D. I1;0 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Tác giả:Trần Quôc Khang; Fb:Bi Trần
Chọn A
Cách 1:
Gọi M là điểm biểu diễn số phức w .
Ta có w=2z+iz=wi2 .
Do đó z1+2i=3 wi21+2i=3 w2+3i=6 MI=6 , với I2;3 .
Do đó tập hợp điểm M là đường tròn tâm I2;3 và bán kính R=6 .
Cách 2: Lưu Thêm
Gọi M là điểm biểu diễn số phức w .
Ta có w=2z+i=2z1+2i+23iw23i=2z1+2i
w23i=2z1+2i=6MI=6 , với I2;3 .
Do đó tập hợp điểm M là đường tròn tâm I2;3 và bán kính R=6 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tập hợp điểm biểu diễn của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.