Một hình vuông tâm là gốc tọa độ O , các cạnh song song với các trục tọa độ và có độ dài bằng 4 . Hãy xác định điều kiện của ab để điểm biểu diễn số phức z=a+bi nằm trên đường chéo của hình vuông.

A.a>b2.
B.a=b2.
C.a=b2.
D.a<b2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Vì điểm biểu diễn số phức z nằm trên đường chéo của hình vuông nên
2a2 , 2b2a=ba=b. Vậy điều kiện là a=b2 . Chọn C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tập hợp điểm biểu diễn của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.