A và B cùng làm ở công ty X. giờ giải lao A rủ các anh B,C,D chơi bài ăn tiền. Do nghi ngờ B ăn gian A đã lao vào đánh B gẫy tay. Những trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?         

A.Cả A,B,C,D.                                   
B.Cả B,C,D.
C.Chỉ có A và B.                                
D.Chỉ có A.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Bởi vì chỉ có A lao vào đánh B và làm b gẫy tay.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.