Ảnh hưởng tới việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long chính là trở ngại:

A.

Mùa khô diện tích đất nhiễm phèn, mặn tăng.

B.

Tình trạng độc canh lúa.

C.

Một số ngành kinh tế khác chậm phát triển.

D.

Mùa khô diện tích đất nhiễm phèn, mặn tăng và tình trạng độc canh lúa hoặc một số ngành kinh tế khác chậm phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mùa khô diện tích đất nhiễm phèn, mặn tăng và tình trạng độc canh lúa hoặc một số ngành kinh tế khác chậm phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...