Cá mập hổ ăn rùa biển. rùa biển ăn cỏ biển. cá đẻ trứng vào bãi cỏ. nếu người thợ săn giết hầu hết cá mập hổ trong hệ sinh thái này điều gì sẽ xảy ra ?

A.

Có sự gia tăng của rùa biển và giảm số lượng cá

B.

Sẽ có sự suy giảm của rùa biển và sự gia tăng của cỏ biển

C.

Sẽ có sự suy giảm của cá và sự gia tăng của cỏ biển

D.

Sẽ có sự suy tăng của rùa biển và sự gia tăng của cỏ biển

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nếu như cá mập hổ bị tiêu diệt thì lượng rùa biển tăng lên vì không còn kẻ thù, khi lượng rùa biển tăng lên chúng cần nhiều thức ăn, ăn nhiều cỏ biển có lẫn trứng cá làm giảm lượng cá.

Vậy đáp án là A         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.