Các vùng chuyên canh cây công nghiệp thường gắn liền với các xí nghiệp, công nghiệp chế biến vì:  

A.

Cây công nghiệp cần sử dụng nhiều máy móc, phân bón được cung cấp bởi công nghiệp 

B.

Sản phẩm cây công nghiệp phần lớn được chế biến, việc gắn kết sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm tăng giá trị

C.

Sản phẩm cây công nghiệp lớn không thể tiêu thụ ngay, cần được chế biến để bảo quản được lâu

D.

Xu thế công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sản phẩm cây công nghiệp phần lớn được chế biến, việc gắn kết sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm tăng giá trị

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.