Câu thơ "Làn ao lóng lánh bóng trăng loe" (Nguyễn Khuyến, Mùa thu uống rượu) sử dụng biện pháp tu từ ngữ âm nào?

A.

Điệp cấu trúc.

B.

Điệp từ.

C.

Điệp âm.

D.

Điệp thanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điệp âm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.