Cha hiện nay 45 tuổi. Tuổi cha một năm trước gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con?

A.

6 năm

B.

4 năm

C.

3 năm

D.

5 năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tuổi con hiện nay là: (45 – 1) : 4 = 11 (tuổi) Hiệu số tuổi hai người là: 45 – 11 = 34 (tuổi) Tuổi cha khi gấp ba lần tuổi con là: 34 : (3 – 1) $ \times $ 3 = 51 (tuổi) Tuổi cha gấp 3 lần tuổi con sau số năm là: 51 – 45 = 6 (năm) Đáp số: 6 năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.