Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật?

A.

Luật hôn nhân gia đình.        

B.

Nội quy của trường.

C.

Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản HCM.        

D.

Điều lệ của hội luật gia Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Luật hôn nhân gia đình: Văn bản quy phạm pháp luật. Nội quy của trường; Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản HCM; Điều lệ của hội luật gia Việt Nam, không phải văn bản quy phạm pháp luật.

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...