Cho A = 1,43 : 0,13. Giá trị của A là một số:

A.

bé hơn 12

B.

lớn hơn 11,5

C.

bé hơn 10,5

D.

lớn hơn 12

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: A = 1,43: 0,13 = 11. Vậy giá trị của A là một số bé hơn 12.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.