Đầu năm học, lớp 5B có 30 học sinh. Đến cuối học kỳ I, có 5 bạn chuyển đến và 2 bạn chuyển đi. Hỏi tại thời điểm đó, số lượng học sinh của lớp đã tăng lên bao nhiêu phần trăm so với đầu năm học?

A.

10%

B.

12%

C.

11%

D.

9%

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lớp 5B đã tăng lên số bạn là: 5 – 2 = 3 (học sinh) Tại thời điểm đó, số lượng học sinh của lớp đã tăng lên số phần trăm so với đầu năm học là: 3 : 30 = 0,1 = 10% Đáp số: 10%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.