Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014     Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu của các quốc gia là  

A.

Biểu đồ miền.

B.

Biểu đồ cột.

C.

Biểu đồ tròn.

D.

Biểu đồ đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014 =>Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu của các quốc gia là biểu đồ cột.           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...