Cho biết các cơ thể mang lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ phép lai AAaa x Aa là:

A. 1AAAA : 5AAA : 5Aaa : 1AAa
B. 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa
C. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa
D. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: AAaa giảm phân cho giao tử (1AA : 4Aa : 1aa) Aa giảm phân cho giao tử 1A : 1a Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ phép lai AAaa x Aa là: (1AA : 4Aa : 1aa).(1A : 1a) = 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.